Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Studenci kierunku zarządzanie otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, instytucji publicznych jak i organizacji nie nastawionych na zysk (np. fundacji i stowarzyszeń).

 

Studia z zarządzania są skierowane dla wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem własnej firmy lub tych którzy pragną realizować swoje aspiracje zawodowe na stanowiskach kierowniczych w Polsce i za granicą. W trakcie edukacji, studenci będą rozwijali swoje umiejętności w takich dziedzinach jak zarządzanie ludźmi, finanse czy marketing.

 

Podczas studiów studenci mają możliwość zapoznania się z dziedzinami wiedzy obejmującymi:

 • zarządzanie ludźmi
 • badania marketingowe
 • reklama i promocja
 • negocjacje
 • coaching
 • makro i mikroekonomia

 

 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą liczyć na:

 • pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania,
 • pracę na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dyrektorów oraz doradców i konsultantów w różnego typu organizacjach
 • w zależności od ukończonej specjalności, absolwent może podejmować bardziej wyspecjalizowane stanowisko, np. kierownika działu marketingu, działu innowacji, działu zasobów ludzkich.

 

Specjalności do wyboru przez studentów:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie innowacjami
 • Rachunkowość i audyt

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów