Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Zagadnienia poruszane podczas studiów: organizowanie procesu produkcji, logistyka, systemy zarządzania jakością, tworzenie nowych produktów, metod i technologii, rola systemów informatycznych w firmach produkcyjnych

 

 


Kwalifikacje absolwenta
Celem kształcenia jest przekazanie absolwentowi tego kierunku wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zarządzania produkcją. Absolwent tego kierunku posiada praktyczne umiejętności rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy o zarządzaniu produkcją. Wiedza ta umożliwia prowadzenie działalności zawodowej związanej z planowaniem i organizowaniem procesów wytwórczych i podejmowanie pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla lub założenie własnego przedsiębiorstwa.


Perspektywy zawodowe:

 

 

  • prowadzenie własnej firmy produkcyjno-handlowej,
  • praca na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych,
  • praca na stanowiskach związanych z organizacją produkcji i logistyką,
  • praca w sferze zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji,
  • praca w działach jakości oraz jej kontroli.


Specjalności:

 

  • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych.
  • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych.
  • Logistyka procesów wytwórczych.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów