Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

stosunki

Zagadnienia poruszane podczas studiów

polska i światowa scena polityczna, handel i współpraca gospodarcza z zagranicą, historia, ekonomia, problemy społeczne

 

 

Kwalifikacje absolwenta pozwalają mu na spełnianie ważnych ról w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym na arenie międzynarodowej. W warunkach integracji świata i dynamicznych zmian technologicznych jest on przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji, biurach handlu zagranicznego, przedsiębiorstwach eksportowych i przedstawicielstwach rozwijających współpracę gospodarczą, administracji publicznej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

 

Perspektywy zawodowe:

  • praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
  • przedstawicielstwa zagranicznych organizacji i instytucji,
  • praca w biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
  • przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną,
  • praca w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi,
  • administracja publiczna,
  • praca w organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
  • praca menadżera w międzynarodowej korporacji,
  • praca specjalisty i konsultanta biznesowego,
  • absolwenci stosunków międzynarodowych to również politycy i eksperci unijni.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów