Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Zagadnienia poruszane podczas studiów

socjologia, psychologia, praca z dziećmi i młodzieżą, potrzeby i problemy ludzi, socjoterapia, działania socjalno-wychowawcze, doradztwo zawodowe, problematyka rozwoju kompetencji, problemy resocjalizacji

 


Perspektywy zawodowe:
Absolwent studiów pedagogicznych pierwszego stopnia posiada kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia jako pedagog w przedszkolach oraz szkołach na każdym poziomie nauczania i w innych placówkach oświatowych;
Może być zatrudniony w szkolnych instytucjach edukacji ustawicznej, w centrach kształcenia ustawicznego, Uniwersytecie III Wieku, lub instytucjach pozaszkolnych np.: działach szkolenia, różnych instytucjach szkoleniowych, w kształceniu kursowym;
W opiekuńczych placówkach oświatowych, internatach, centrach pomocy rodzinie, a też w ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach interwencyjnych, domach opieki paliatywnej;
W ośrodkach animacji społeczno- kulturalnej, domach i centrach kultury, ośrodkach wypoczynku, w mediach, w klubach seniora oraz domach i ośrodkach pobytu dziennego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
W samorządzie lokalnym, zwłaszcza instytucjach dialogu społecznego i instytucjach partnerstwa lokalnego.

 

Specjalność nauczycielska:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika przedszkolna z logopedią
 • Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem
 • Pedagogika przedszkolna z edukacja artystyczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją integracyjną
 • Pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną
 • Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją kreatywną

Specjalności pedagogiczne:

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja medialna i technologie informacyjne
 • Pedagogika pracy
 • Resocjalizacja
 • Praca socjalna
 • Terapia pedagogiczna
 • Zarządzanie oświatą
 • Opieka nad osobą starszą i niepełnosorawną

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów