Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Zagadnienia poruszane podczas studiów

  • ochrona i obrona narodu oraz jego żywotnych interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych
  • niemilitarne i militarne zagrożenia korzystania z dobrobytu i autonomii społecznej
  • stosowanie procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  • praca zespołów realizujących cele obywatelskie, społeczne, polityczne i gospodarcze
  • zwalczanie zagrożeń pochodzących z różnych obszarów działalności państwa
  • przetwarzanie oraz udostępnianie informacji na bazie nowoczesnych technologii

 

Perspektywy zawodowe:

  • praca w centrach zarządzania kryzysowego,
  • praca w administracji rządowej i samorządowej,
  • praca w służbach mundurowych,
  • praca w wyspecjalizowanych komórkach portów morskich i lotniczych,

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów