Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Absolwent kierunku Informatyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych.

 

Zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Potrafi programować komputery i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

 

Specjalności na kierunku Informatyka

ogólna – interdyscyplinarna

bezpieczeństwo obiektów i informacji

 • specjalność kształtująca umiejętności w zakresie
 • bezpieczeństwa baz danych
 • komputerowej symulacji układów elektronicznych
 • monitoringu i transmisji sygnałów
 • zintegrowanych systemów bezpieczeństwa

grafika komputerowa

 • specjalność kształtująca umiejętności w zakresie
 • aplikacji graficznych
 • programowania w języku JAVA
 • grafiki trójwymiarowej
 • animacji komputerowej

technologie sieciowe

 • specjalność kształtująca umiejętności w zakresie
 • bezpieczeństwa sieci komputerowych
 • programowania w językach skryptowych
 • projektowania stron i usług www
 • administrowania sieciami i serwerami

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów