Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

prawo

Absolwent tego kierunku legitymuje się szeroką wiedzą ogólną zakresu wszystkich dziedzin prawa oraz historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii.

 

Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz jest przygotowany do dalszego rozwoju w zakresie specjalizacji w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego, jak też do podjęcia pracy naukowej.
Program nauczania został tak opracowany by przygotować studentów do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, a mogą oni to czynić już w czasie studiów w ramach studenckich praktyk zawodowych, które odbywają m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, w prokuraturach, sądach, kancelariach prawnych oraz podmiotach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą. Studenci uczestniczą też w zajęciach praktycznych w jednostkach penitencjarnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym.

 

Perspektywy zawodowe:

  • zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat)
  • praca w organach administracji rządowej i samorządowej
  • praca w strukturach gospodarki narodowej
  • praca w instytucjach społecznych i socjalnych
  • praca w organach administracji skarbowej
  • praca w Policji i innych służbach mundurowych
  • praca w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskie

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów