Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwowych przy wykonywaniu funkcji urzędniczych w administracji rządowej i samorządowej, jak również w jednostkach gospodarczych sfery prywatnej. 

 

Podczas studiów studenci mają możliwość zapoznania się z dziedzinami wiedzy obejmującymi:

 • administrację rządową i samorządową,
 • organizację i zarządzanie w administracji publicznej,
 • organizację i ustrój samorządu terytorialnego,
 • zasady funkcjonowania polskiego systemu organów administracji,
 • administracyjne funkcjonowanie organizacji międzynarodowych i instytucji Unii Europejskiej,
 • legislację administracyjną,
 • techniki negocjacji i mediacji w administracji,

 

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą liczyć na:

 • sprawowanie funkcji administracyjnych w organach administracji publicznej i gospodarczej,
 • pracę w firmach doradczych działających na rzecz administracji rządowej i samorządowej,
 • pracę w pragmatyce urzędniczej w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • pracę w organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej,
 • kontynuowanie nauki na kierunku prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, historia, politologia,
 • pracę w małej i średniej przedsiębiorczości.

 

Specjalności do wyboru przez studentów:

 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia - NOWOŚĆ!
 • Samorząd terytorialny
 • Zamówienia publiczne
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów