Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

1. Dla Absolwentów WSM studiów I stopnia rekrutujących się na studia II stopnia do dnia 30 września 2017 r. opłata wpisowa wynosi 0 zł.

 

2. Dla pozostałych rekrutujących się na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe:

a) do dnia 31.08.2017 r. opłata wpisowa wynosi 0 zł.,

b) od dnia 01.09.2017 r. opłata wpisowa wynosi 85 zł.,

 

3. Wznowienie studiów — student może zostać ponownie przyjęty do Uczelni, wznowić studia o ile nie został z niej usunięty dyscyplinarnie, po spełnieniu następujących warunków:

a) uregulowaniu zaległości płatniczych wobec Uczelni,

b) wniesieniu obniżonej opłaty wpisowej w kwocie 100 zł (dotyczy studentów rekrutowanych w Bełchatowie)

 

4. Szczegółowe zasady programów promocyjnych, w tym promocji wysokości opłat wpisowego w roku akademickim 2017/2018 znajdują się w regulaminach poszczególnych programów promocyjnych.

 

 

 

 

oplaty czesne 2017

 
 
 
 
 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów