Poznaj nasze możliwości

Studia przygotowane specjalnie dla Ciebie

Bez egzaminów wstępnych ! Decyduje kolejność zgłoszeń !

 

 Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2017/2018 możliwa jest tylko online

- za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 • Po wejściu na stronę IRK (REKRUTACJA ONLINE) - załóż konto (rejestracja).
 • W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem.
 • Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK.
 • Zaloguj się do systemu IRK.
 • Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie - wykształcenie – kierunek – deklaracje - wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
 • Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie.
 • Zapoznaj się z treścią dokumentów dostępnych w zakładce "Ważne dokumenty"
 • W ciągu 2 tygodni (liczy się data złożenia dokumentów w dziekanacie) od rekrutacji w systemie IRK przyjdź do Działu Rekrutacji WSM z kompletem dokumentów:
  • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
  • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią
  • dowód osobisty wraz z kserokopią
  • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm - jak do dowodu osobistego)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni. (patrz promocje)

 

Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:

WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE

nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do osobistego składania dokumentów w Dziekanacie WSM w Bełchatowie.

 

oplaty2017

 

 

oplaty czesne 2017

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów